BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o.

Budromost Starachowice Sp. z o.o.

ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock

tel. (+48 41) 271 55 55

tel. (+48 41) 271 50 57

tel. (+48 41) 271 58 42

tel. (+48 41) 271 52 84

Mail: biuro@budromost.pl

Kompleksowa budowa, przebudowa oraz remonty:

dróg, ulic i placów;

roboty ziemne;

produkcja mieszanek mineralno-bitumicznych,

usługi sprzętowe i transportowe.