"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Kontakt

"BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o.

tel./fax: (+48 41) 271 55 55

(+48 41) 271 50 57

(+48 41) 271 58 42

(+48 41) 271 52 84

biuro@budromost.pl

Biuro Zarządu, Sekretariat:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55

biuro@budromost.pl

Dyrektor ds. Wykonawstwa:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55

dominik.podsiadlo@budromost.pl

Dział Wykonawstwa:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 25

wykonawstwo@budromost.pl

Zakupy materiałów:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 25

grzegorz.wozniak@budromost.pl

Współpraca z podwykonawcami:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 26

anna.miernik@budromost.pl

tomasz.swierszcz@budromost.pl

Dział Techniczny, ofertowanie:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 28, 29

techniczny@budromost.pl

Księgowość:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 31,32

ksiegowosc@budromost.pl

Kadry i płace:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 27

kadry@budromost.pl

Laboratorium:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 34

laboratorium@budromost.pl

Pracownia geodezyjna:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 37

geodezja@budromost.pl

Baza materiałowo-sprzętowa:

Wytwórnia Mas Bitumicznych:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 33

wytwornia@budromost.pl

Warsztat sprzętu:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 35

warsztat@budromost.pl

Dział transportu:

tel./fax: (+48 41) 271 55 55 wew. 38

transport@budromost.pl