"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Budowa obwodnicy południowej w Radomiu, Etap I oraz II
Okres realizacji: 26.03.2012 - 28.11.2014

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto