"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Budowa układu drogowego dla budynku usługowo – biurowego do obsługi pokazów lotniczych "Air Show" na terenie Lotniska Radom – Sadków przy ulicy Lubelskiej w Radomiu, długość 980 mb
Okres realizacji: 02.07.2013 - 30.08.2013

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto