"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Budowa ulicy 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej, dł. 2.426 mb
Okres realizacji: 21.02.2013 - 21.10.2013

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto