"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Budowa węzła komunikacyjnego wraz z budową ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową w Radomiu. Konsorcjum firm: Lider - "BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o., Partner - Mosty Łódź S.A.
Okres realizacji: 05.05.2014 - 15.11.2016

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto