"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Mała Pętla Świętokrzyska – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Święta Katarzyna i drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Mirocice – Nowa Słupia, dł. 3.329mb
Okres realizacji: 15.03.2015 - 30.09.2015

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto