"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku Wojciechów-Baszowice od km 20+750 do km 26+770, długość odcinka 6.020 mb
Okres realizacji: 16.08.2012 - 30.11.2012

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto