"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Przebudowa ulic: Moniuszki w km 0+776,53 do 2+183,54 i Smugowej w km 1+958,79 do 2+268,40 w Starachowicach - realizacja 2017 rok.

Inwestor: Gmina Starachowice
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto