"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Remont drogi krajowej nr 79, na odcinku Ciepielów-Lipsko od km 121+145 do km 131+725, długości 10.580 mb
Okres realizacji: 12.08.2013 - 18.10.2013

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto