"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Remont drogi krajowej nr 79 odcinek Szewce - Łoniów, od km 201+270 do km 211+513, długości 10,243 km
Okres realizacji: 27.06.2011 - 30.11.2011

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto