"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Ćmielów - I etap od km 1+897,35 do km 7+370,25, dł. 5,473km
Okres realizacji: 22.02.2014 - 19.12.2014

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto