"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku Ćmielów – Ożarów: Etap IIIB, dł. 4.265,72mb
Okres realizacji: 09.06.2015 - 15.11.2015

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto