"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Wykonanie robót drogowych w ramach budowy Ośrodeka Doskonalenia Techniki Jazdy Michalczewski Sp. z o.o. "Autodrom Jastrząb"
Okres realizacji: 14.08.2012 - 30.06.2013

Inwestor: ITS A. Michalczewski Radom
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto