"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Wykonanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 12 od km 485+000 do km 501+750, o łącznej długości 16,75km

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Okres realizacji: 14.10.2008 - 30.05.2010
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto