"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Wdrożenie innowacyjnej ekologicznej mieszanki bitumicznej w Budromost-Starachowice Sp. z o.o.

Nowość w ofercie "Budromost-Starachowice" Sp. z o.o.

Mamy przyjemność poinformować, że została wdrożona do produkcji nowa ekologiczna mieszanka mineralno-asfaltowa do budowy dróg o średnim i dużym obciążeniu ruchem (KR 3-7) o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych z podwyższonym udziałem destruktu asfaltowego. Produkt został opracowany w ramach prac badawczo rozwojowych naszej Firmy przy współpracy z Politechniką Krakowską. Prace badawcze były prowadzone w oparciu o wynalazek pt. "Modyfikator asfaltów i sposób modyfikacji asfaltów z jego użyciem" nr PL 226748 z dnia 23.03.2017r.

Nasze nowa ekologiczna mieszanka mineralno-asfaltowa charakteryzuje się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. Posiada następujące charakterystyki:

  • Ekologiczność – bardzo wysoki udział destruktu asfaltowego.
  • Zwiększona odporność na deformacje trwałe (odporność nawierzchni na siły niszczące, odporność na koleinowanie).
  • Wysoka trwałość (odporność na działanie wody i mrozu).

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji Państwa inwestycji

Nowa ekologiczna mieszanka mineralno-asfaltowa do budowy dróg o średnim i dużym obciążeniu ruchem