"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Oferta

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo w zakresie remontów oraz budowy dróg:

  • roboty ziemne,
  • stabilizacja podłoża z wykorzystaniem spoiw hydraulicznych,
  • podbudowy mineralne, MC, MCE, MCAS,
  • mieszanki mineralno-bitumiczne, WMS, SMA.

Prowadzimy sprzedaż mieszanek mineralno-bitumicznych na wszystkie kategorie ruchu.

Zapraszamy do współpracy przy realizowanych kontraktach firmy branżowe w zakresie:

  • robót mostowych,
  • robót kanalizacyjnych,
  • robót elektroenergetycznych,
  • robót teletechnicznych,
  • robót brukarskich,
  • oznakowania dróg oraz urządzeń BRD.

Zapraszamy do współpracy