"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Wykaz ważniejszych robót drogowych wykonanych w latach 2007-2016 przez firmę "BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o.

Remont drogi krajowej nr 74 na odcinku Piórków - Jałowęsy od km: 122+060 do km: 135+362

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto