"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Wykaz ważniejszych robót drogowych wykonanych w latach 2007-2016 przez firmę "BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o.

Rozbudowa ulicy Krasińskiego i ulicy Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kamiennej

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
Okres realizacji: 23.07.2010 - 30.05.2011

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Radomskiej \ 1-go Maja \ Krzosa w Starachowicach (rondo)

Inwestor: Urząd Miasta w Starachowicach.
Okres realizacji: 30.07.2009 - 15.04.2010

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Skaryszew od km 15+927 do km 18+112, dł. 2.185 mb

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Okres realizacji: 23.08.2010 - 29.10.2010

Wykonanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 12 od km 485+000 do km 501+750, o łącznej długości 16,75km

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Okres realizacji: 14.10.2008 - 30.05.2010

Przebudowa ulicy Maratońskiej w Radomiu

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
Okres realizacji: 09.07.2007 - 31.05.2008

Odnowa drogi krajowej nr 12 na odcinku ulicy Kolberga w Opocznie

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi.
Okres realizacji: 27.06.2007 - 30.11.2007

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów na odcinku Opatów – Lipnik

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach.
Okres realizacji: 30.04.2007- 31.08.2007
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto