"BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o

tel. (+48 41) 271 55 55

ul. Świętego Rocha 31   27-215 Wąchock

Realizacje

Wykaz ważniejszych robót drogowych wykonanych w latach 2007-2016 przez firmę "BUDROMOST STARACHOWICE" Sp. z o.o.

Odnowa drogi krajowej nr 12 na odcinku ulicy Kolberga w Opocznie

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi.
Okres realizacji: 27.06.2007 - 30.11.2007

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów na odcinku Opatów – Lipnik

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach.
Okres realizacji: 30.04.2007- 31.08.2007
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto