Polska Wschodnia

Firma Budromost-Starachowice Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.

„Wdrożenie innowacyjnej ekologicznej mieszanki bitumicznej w Budromost-Starachowice Sp. z o.o.”

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej ekologicznej mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy dróg o średnim i dużym obciążeniu ruchem (KR 3-7) o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych z podwyższonym udziałem destruktu asfaltowego. W ten sposób Wnioskodawca wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkował.

Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoja pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych oraz zwiększy przychody. Realizacja projektu została poprzedzona analizą rynku i zapotrzebowania potencjalnych klientów/inwestorów.

Projekt wpisuje się także strategię firmy polegającą na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną.

W celu wdrożenia innowacyjnego produktu niezbędne jest nabycie nowego środka trwałego.

Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o jego innowacyjności.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R Spółka rozpocznie produkcję nowego innowacyjnego produktu, który zapewni odbiorcom niespotykane dotąd parametry techniczno-użytkowe wykonywanych nawierzchni drogowych. Nowy produkt uzyska bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe i ekologiczne. Jednocześnie Budromost-Starachowice, dzięki niższym kosztom produkcji, będzie mógł oferować nowy produkt w bardzo konkurencyjnej cenie. Dla Wnioskodawcy realizacja niniejszego projektu ma istotny wpływ na zwiększenie skali działalności i stanowi krok milowy w procesie rozwoju firmy jako producenta innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów.

Budromost-Starachowice w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych.

Wartość projektu netto: 15 500 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 15 500 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 975 000,00 zł