Program fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki 2021-2027

BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o. o. realizuje Projekt FENG.02.32-IP.03-0074/23 pn.: „Wdrożenie nowej technologii w zakresie ekologicznej mieszanki do budowy i remontów dróg”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny

Firma Budromost-Starachowice Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie nowej technologii w zakresie ekologicznej mieszanki do budowy i remontów dróg”.
Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.
W projekcie planowane jest nabycie maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii w zakresie ekologicznej mieszanki do budowy i remontów dróg.

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy będą uczestniczyć w procesie wdrażania nowej technologii oraz osoby zarządzające innowacjami w przedsiębiorstwie Budromost-Starachowice Sp. z o.o.
Docelowo z ekologicznej mieszanki do budowy i remontów dróg, która zostanie wprowadzona na rynek, będą mogli korzystać klienci firmy – inwestorzy z branży budowy i remontów dróg.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wykonania podbudowy drogowej z ekologicznej mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej o bardzo wysokich parametrach techniczno-użytkowych. Nowa technologia została opracowana w ramach przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych i umożliwi wytwarzanie nowych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na rynku międzynarodowym (w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) produktów – podbudowy drogowej z ekologicznej mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej o bardzo wysokich parametrach technicznoużytkowych.


Dzięki wdrożeniu nowej technologii Spółka rozpocznie produkcję nowego innowacyjnego produktu, który zapewni klientom/inwestorom niespotykane dotąd właściwości podbudowy drogowej. Jednocześnie Wnioskodawca utrzyma koszty produkcji na niskim poziomie i będzie mógł oferować nowy produkt w bardzo konkurencyjnej cenie. Dla Wnioskodawcy realizacja niniejszego projektu będzie miała istotny wpływ na zwiększenie skali działalności i stanowi krok milowy w procesie rozwoju Firmy jako producenta innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 20.000.000,00 zł.
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12.000.000,00 zł.